Rodzaje kontenerów

Kontenery magazynowe

Kontenery magazynowe służą do przechowywania towarów, produktów i sprzętu. Rozwiązują problem braku powierzchni magazynowej. Można je stawiać na zewnątrz i wewnątrz budynków. Gwarantują zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, kradzieżą i szkodnikami.

kontenery magazynowe morskie 3
kontenery morskie

Kontenery morskie

Kontenery morskie nazywane są również kontenerami transportowymi lub towarowymi. Są to duże, prostokątne skrzynie, o znormalizowanych parametrach, służące do przechowywania i bezpiecznego transportu towarowego. Przewozi się w nich towary na statkach, pociągach i ciężarówkach. Nie wymagają ponownego rozładunku lub przeładunku przy zmianie środka transportu.

Kontenery chłodnicze

Kontenery chłodnicze to kontenery morskie przystosowane do przewożenia ładunku w regulowanej, stałej temperaturze. Korzystając ze skrótu myślowego można powiedzieć, że są to duże, mobilne lodówki. Używane są podczas spedycji delikatnych towarów, wymagających określonych warunków, takich jak świeża lub mrożona żywność, kwiaty i produkty farmaceutyczne.

Kontenery chlodnicze
kontenery sanitarne

Kontenery sanitarne

Kontenery sanitarne używane są w przypadku konieczności zapewniania tymczasowego zaplecza sanitarnego, na przykład na placach budów lub koncertach. Posiadają kompletną instalację wodną oraz kanalizację. Kontenery sanitarne wyposaża się w umywalki, wc, pisuary, prysznice, podgrzewacze ciepłej wody i grzejniki. Podstawową funkcją kontenerów sanitarnych jest zapewnienie łazienki dla pracowników i gości.

Kontenery socjalne

Kontenery socjalne to konstrukcje oparte na projekcie kontenerów morskich. Ich przeznaczeniem jest zaspokojenie wszelkich potrzeb bytowych użytkowników: mieszkalnych, sanitarnych i gastronomicznych. Koszt inwestycji w zaplecze stworzone z kontenerów jest o wiele niższy niż tradycyjne budownictwo. Jakie inne zalety oferują kontenery socjalne?

Kontenery socjalne
kontenery magazynowe morskie 2

Kontenery transportowe

Kontenery transportowe służą do ekonomicznego przewozu towarów każdego rodzaju; oprócz gazów. Są to metalowe skrzynie o z góry zadanych wymiarach i solidnej konstrukcji. W ich wnętrzu można transportować kartony, paczki, skrzynie, worki, towary na paletach, sprzęt i maszyny.